" התחלתי לחסוך באופן רציני "

קורסים חווייתיים בחינוך פיננסי לכיתות י"א-י"ב ועל תיכוניים

באישור משרד החינוך

4-5 מפגשים קבוצתיים + ליווי אישי עם מנטור

הקורסים מתקיימים גם Online במפגשי ZOOM

מטרתנו להשריש לנוער הרגלים לחיים ללא אוברדראפט וחובות

60 מוקדים בכל הארץ   |   13 שנות פעילות   |   14,400 בוגרי קורסים   |   300 מנטורים

רוצים שמנטור של חיים בפלוס יעביר קורס גם אצלכם?

תודה! קיבלנו את פנייתך